Bilden visar en ikon som illustrerar funktionen att flytta knapparBilden visar en ikon som illustrerar funktionen att byta design
Pekka Piiroinens hemsida
 
 

 
2010-12-16

En sängplats


Under de senaste 15 åren har inte arvodet för en jour eller familjehemsplats ökat utan är kvar på otroligt låga 200-300 kr dygnet före skatt. Inte konstigt att det är svårt , för socialtjänsten att rekrytera familjehem ! Även om man fördubblade ersättningarna för familjehemmen så kommar man inte upp till en tiondel av vad en fängelseplats kostar. Det finns undersökningar som visar att familjehemsvård för många unga vuxna är betydligt effektivare än att sitta i fängelse.För mig är det dags att fundera ifall jag skall sluta med min verksamhet för det går inte ihop sig på långa vägar. Det går inte att betala räkningarna med bara hjärta och engagemang ! Vart är ett samhälle på väg när det satsas mindre och mindre på de mest behövande, de mest svaga och de som hamnat utanför. Jag har också skrivit en artikel om mer kontroll. Jag skrev det dagen före "attentatet" i Stockholm. För efter det har ropen på ännu mer kontroll fått nytt liv.

 


 
 
 
Pekka Piiroinens privata hemsida
 

Här används Hjapportal — Hjalmars rapportal — portal för rapporter