Bilden visar en ikon som illustrerar funktionen att flytta knapparBilden visar en ikon som illustrerar funktionen att byta design
Pekka Piiroinens hemsida
 
 

 
2016-06-25

Midsommarhelg


Då andra firar midsommar för fullt så passar jag på att underhålla och laga lite av maskinparken.

 


Reglage till vindrutespolning byts ut då de inte fungerar fullt ut. Det är sådant som denna sommarens ledighet går ut på. Tingen tar av ens tid ......

 


 
 
 
Pekka Piiroinens privata hemsida
 

Här används Hjapportal — Hjalmars rapportal — portal för rapporter